Τα νέα προγράμματα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

9

Ξεκίνησε χθες, 23 του μήνα, η νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος για 8 προπτυχιακά, 38 μεταπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που προσφέρει πλέον προγράμματα σπουδών με την ηλικία εγγραφής να ξεκινά και από τα 18 έτη, χωρίς κλήρωση. Στα προπτυχιακά του προγράμματα, όπως έχει ανακοινωθεί, η πρόσβαση είναι ανοικτή για όλους.

Παράλληλα, η διοίκηση του Ιδρύματος έχει ξεκινήσει διεθνή μελέτη για επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών του, συζητώντας συνεργασίες με έλληνες καθηγητές που εργάζονται σε ιδρύματα των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης για την διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Ίδρυμα «αποτελεί το μοναδικό Δημόσιο Ίδρυμα στην Ελλάδα, που προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Προγραμμάτων του, βασιζόμενο σε σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους και εργαλεία για την πληρέστερη εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας των φοιτητών του. Προσφέρει δε σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως από την ασφάλεια του χώρου και του τόπου διαμονής των φοιτητών του, με τους ρυθμούς που αυτοί επιλέγουν».

Κάθε φοιτήτρια / φοιτητής, έχει συχνές εξ αποστάσεως Συμβουλευτικές Συναντήσεις με το Σύμβουλο Καθηγητή της Θεματικής Ενότητάς του και λαμβάνει διαρκώς ανατροφοδότηση, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες στο αντικείμενο των σπουδών του αλλά και στη χρήση της όλο και σημαντικότερης εξ αποστάσεως τεχνολογίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και θα διαρκέσει μέχρι την 31 Αυγούστου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.eap.gr.

Comments are closed.